Lịch 7 tờ – Hình ảnh Sen

Hoa sen là biểu tượng của Việt Nam, vì vậy hình ảnh Hoa Sen không thể thiếu trong các mẫu lịch 2018:

Chuyên mục: