Lịch 7 tờ – Những cây cầu đẹp

Hình ảnh những cây cầu đẹp trên thế giới không thể thiếu trong bộ lịch 7 tờ 2019:

Chuyên mục: