Lịch Bloc Siêu Đại

Kích thước lịch 25x35cm, giấy Couche Matt 64 gsm, Bìa Metlize ép nổi 3D, ….

 

Chuyên mục: