Lịch 1 tờ

Sổ lịch là sản phẩm không thể thiếu cho các doanh nghiệp, ngoài ghi chép thì Sổ lịch còn là sản phẩm tặng khách hàng để quảng bá thương hiệu của công ty :