Lịch LXG 13 tờ – Bìa Bloc

 

Lịch bộ số lò xo giữa với Bìa in Metalize, bế nổi 3D:

 

Bìa Boc dùng để gắn bloc đại, bloc trung, Với nhiều kích thước khác nhau  …