Lịch Bloc Siêu Đại

Lịch Bloc Siêu Đại (Cực Đại) cũng đầy đủ thông tin với Kích thước lịch 25x35cm, 20x30cm giấy Couche Matt 64 gsm, Bìa Metlize ép nổi 3D, ….

Chuyên mục: